داستان های عاشقانه

فراخوان ارسال مطالب برای پنجمین شماره داستان نامه

شماره پنجم داستان نامه، با پرونده ویژه "داستان عاشقانه" منتشر خواهد شد.
از نویسندگان گرامی دعوت می شود که یادداشت ها، مقالات، نقدها و داستانهای خود را در دوبخش آزاد و پرونده ویژه و حداکثر تا پانزدهم آذز ماه  برای مجله ارسال نمایند.  .

/ 0 نظر / 24 بازدید