یادداشتی برای چهارسالگی سایت «دوشنبه»

مصطفی علیزاده

شعر و داستان ما محروم است. گذشته از همة نامرادی‌ها و نامهربانی‌های اقتصادی و ممیزی، عدم پوشش خبری درست، منصفانه و دلگرم‌کننده فعالیتهای ادبی نیز ناامیدکننده می‌نماید. البته خبرگزاری ها هستند؛ اما معلوم است که عمدتاً خبرهای دستچین شده را پوشش می‌دهند و ازاین‌رو، بسیاری از دیدنی ها وشنیدنی ها و خواندنی ها، ندیده و نشنیده و نخوانده  می‌ماند. اما در این وضعیت نیز، کسانی پیدا می‌شوند که اسب همت
را زین می‌کنند و یکه می‌تازند تا در کنار انگشت‌شمار سوارهای دیگر، تبدیل شوند به یکی از دلخوشی های اندک خالقان آثار ادبی و فعالان حوزه ادبیات. و یکی از این سواران بی ادعا، که کمر خدمت به جامعه ادبی کشور بسته‌اند، آنهایی هستند که «روزشان را با دوشنبه آغاز می‌کنند و با دوشنبه پایان می‌برند». ...ادامه مطلب

/ 0 نظر / 12 بازدید